Cập nhật tiến độ thanh toán và chính sách chiết khấu cho phân khu A2 dự án King Bay