Hiện tại Phòng kinh doanh dự án king bay đang tiến hàng nhận giữ chỗ và mở bán lớn vào ngày 15.5.2018

Quý khách hàng quan tâm nhanh tay đăng ký giữ chỗ

Tiến độ thanh toán dự kiến ngày 10.5.2018 sẽ có